بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

مدیریت هدف گذاری فروش

محصول جاری، امکان هدف گذاری فروش را بر اساس تمامی عوامل و پارامترهای موثر در فروش (مرکز فروش، حوزه فروش، انبار، گروه محصول، گروه مشتری و ...) به همراه رصد لحظه ای تحقق آن را طی دوره یا دوره های خاص به صورت نامحدود فراهم می آورد.
موضوع کنترل وضعیت فروش براساس پارامترهای مختلف، جزو وظایف اصلی واحدهای فروش هر سازمان می باشد. با توجه به نوع محصولات، شیوه کسب و کار، ذینفعان مرتبط با موضوع فروش، هر سازمان به صورت اختصاصی، از چندین عامل موثر در کنترل و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده(کارمند واسط، گروه فروش، گروه مشتری، مرکز فروش، حوزه فروش، کانال فروش،منطقه فروش، نحوه فروش،نوع حساب، ارز، انبار، روش تسویه حساب، محصول، گروه محصول، سیاست فروش، )، استفاده می کنند. امکانات اصلی ماژول مدیریت هدف گذاری فروش o تعریف دوره های ارزیابی وضعیت فروش یر اساس الگوهای از قبل تعیین شده به صورت نامحدود o هدف گذاری فروش طی دوره در سطوح مختلف سازمان( مدیریت ارشد، مدیریت میانی و کارشناسان فروش) مزایای استفاده از ماژول مدیریت هدف گذاری فروش o کنترل به موقع اهداف تعیین شده (مبلغی و ریالی) o اتخاذ سیاست ها و اقدامات اصلاحی جهت رسیدن به اهداف توسط مدیریت سازمان o کاهش مشکلات مربوط به پشتیبانی سیستم های جزیره ای ( اکسل و ...) o افزایش مبلغ و مقدار فروش و همچنین تعداد مشتریان در صورت استفاده و بهره برداری موثر o ارزیابی پرسنل درون سازمانی( شامل مدیران واحدها، کانترهای فروش و ...) o ارزیابی ذینفعان برون سازمانی( مشتریان، نمایندگان فروش و ...)، به عنوان ارزش ایجاد شده
+مشاهده بیشتر
فیلم دموی محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
پیش نیازها
نگارش راهکاران: ۱۴.۰.۳
مولفه ها: فروش، انبار و حسابداری انبار
شرایط پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 پنج شنبه 8 الی 13
حوزه:
فروش و خدمات
صنایع:
تولیدی مواد غذایی لوازم خانگی عمده فروشی خرده فروشی رستوران و تهیه غذا

محصولات مرتبط