بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

مدیریت بخشنامه های فروش دارویی

نرم افزار حاضر، جهت انجام محاسبات جوایز و تخفیفات مربوط به فروش شرکت‌های پخشی براساس عمکرد فروش این شرکت‌ها بوده و امکان لحاظ نمودن این تخفیفات در فاکتورهای فروش و همچنین کنترل مقدار مانده این تخفیفات را دارا می‌باشد.

مهمترین امکانات این محصول عبارتند از : 1- امکان تعریف بخش نامه ها و شرایط فروش 2- امکان ثبت اطلاعات فاکتورهای شرکت های پخشی جهت انجام محاسبات و ارائه راه حل های هوشمند جهت انجام محاسبات 3- امکان انجام محاسبات توسط سیستم وتهسیل انجام آنها با درنظر گرفتن تنوع وتغییر زیاد بخش نامه ها و پیچیدگی آنها در یک بازه زمانی 4- امکان تهاتر بر اساس مقدار/ درصد تعیین شده توسط شرکت داروسازی و ثبت رویه انجام محاسبات جهت اطلاع از عملکرد مشتری 5- امکان اخذ اطلاعات تحلیلی کاربردی جهت تهیه بخش نامه های فروش در آینده به تفکیک شرکت های پخشی

+مشاهده بیشتر
سایر پیوست های عکس
سایر پیوست های عکس
سایر پیوست های عکس
پیش نیازها
نگارش راهکاران: ۱۵.۴
مولفه ها: انبار و حسابداری انبار، فروش داخلی
سایر بسته ها: سایر بسته ها
سایر موارد: سایر موارد
شرایط پشتیبانی
شنبه – چهار شنبه ساعت 8:30 تا 16:30
حوزه:
فروش و خدمات
صنایع:
دارو و فراورده های دارویی

محصولات مرتبط