بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

مدیریت عملکرد و وفاداری مشتریان

بررسی عملکرد مشتریان با جزئیات و تهیه سبد تخفیف و تسهیم تخفیف های تجمیع شده در سبد تخفیف مشتری در خرید های بعدی برای مدیران فروش شرکت های فروش و پخش با این محصول فراهم میشود تا با کنترل های سیستمی به صورت خودکار خرید های مشتریان را بررسی و بر اساس هدف های تعیین شده بخشی از مبالغ خرید به صورت تخفیف در سبد تخفیفی تجمیع گردد تا در خرید های بعدی مشتری به صورت تخفیف بر فاکتور اعمال شود.
محصول مدیریت عملکرد و وفاداری مشتریان در راهکاران، برای مدیران فروش جهت بررسی عملکرد فروش شرکت به تفکیک مشتریان با جزئیات کامل در بازه های تاریخی مختلف تهیه و تولید شده است.مدیران فروش با استفاده از این محصول امکان مشاهده میزان فروش به تفکیک مشتریان به صورت مبلغی و تعدادی، بر اساس واحد سنجش های مختلف، به تفکیک مرکز فروش، حوزه فروش در بازه های زمانی مختلف میباشند و مشخص میکنند در صورت چه استاندارد هایی مشتریان از تخفیف های بیشتر در خرید های بعدی بهره مند شوند. از دیگر ارزش افزوده های محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد: • بررسی اهداف خرید توسط مشتریان و محاسبه درصد پورسانت و مزایای مشتری جهت استفاده در خرید های بعدی • اعمال تخفیف در خرید های بعدی مشتری متناسب با میزان تخفیف و پورسانت دریافتی از خرید های قبلی • تجمیع پورسانت در سبد تخفیف مشتری و امکان مشخص کردن درصد تسهیم در خرید های بعدی • امکان اعمال تاریخ انقضا برای سبد تخفیف • امکان ورود اطلاعات به تفکیک مشتری و یا به صورت دست جمعی با تسهیلگر • تعریف اهداف تعدادی و ریالی • تعریف اهداف برای بازه های تاریخی مختلف • امکان عدم محاسبه مالیات و عوارض، و همچنین امکان محاسبه یا عدم محاسبه فاکتور های برگشتی
+مشاهده بیشتر
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
پیش نیازها
نگارش راهکاران: ۱۳
مولفه ها: فروش، پخش
شرایط پشتیبانی
حوزه:
فروش و خدمات پخش
صنایع:
مواد غذایی دارو و فراورده های دارویی خودرو، تجهیزات حمل و نقل و قطعات وابسته

محصولات مرتبط