بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

شارژ بهینه ذوب

یکی از نیازهای اساسی در صنایع فولاد و ریخته گری تهیه مذابی است که با ارزان ترین قیمت گرید آلیاژی مورد نظر را جهت ساخت محصول نهایی فراهم کند و به این ترتیب قیمت تمام شده مذاب پایین بیاید. بنابراین نیاز است محاسباتی انجام شود که با انتخاب بهینه مواد اولیه ارزان ترین شارژ را جهت استفاده در کوره ها پیشنهاد بدهد.
برای انجام محاسبات بهینه سازی یک فرم محاسبه شارژ بهینه بر مبنای سفارش تولید ثبت می شود. آنالیز استاندارد ذوب از طرح کیفی، لیست مواد اولیه از BOM، موجودی مواد از ماژول انبار راهکاران و قیمت مواد از فهرست بها به روزرسانی می شود. بر اساس این اطلاعات یک مسئله بهینه سازی به گونه ای تعریف می شود که مقدار هزینه استفاده از مواد اولیه (ضریب هزینه ضرب در هزینه خرید ماده اولیه) را کمینه میکند. در این ماژول امکان قرار دادن قطعات به صورت بلوکه (غیر قابل تقسیم) نیز در نظر گرفته شده است، همچنین می توان برای مصرف مواد بر اساس دستورالعمل های سازمانی حد پایین و بالا در نظر گرفت یا برخی مواد را به عنوان پاشنه ذوب انتخاب کرد. لیست امکانات و ویژگی های اصلی - انتخاب بهینه مواد اولیه جهت استخراج ذوب مورد نظر - بهینه سازی بر اساس ضریب اهمیت و دسترسی مواد و قیمت - امکان استفاده از بلوکه ها در مواد اولیه - امکان تعریف پاشنه (پایه) ذوب - امکان معرفی کوره ها - به روزرسانی موجودی مواد اولیه از انبار - به روز رسانی قیمت مواد اولیه از فهرست بها
+مشاهده بیشتر
فیلم معرفی محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
پیش نیازها
نگارش راهکاران: ۱۴
مولفه ها: تولید، انبار، تدارکات
شرایط پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه- 8 تا 17
حوزه:
مدیریت کارخانه
صنایع:
تولید و ریخته‌گری آهن و فولاد پایه

محصولات مرتبط