بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

افزونه ارتباط سند عملکرد با اکسل

شرکت های تولیدی که از نرم افزار کنترل تولید راهکاران استفاده می نمایند، به واسطه ی بیزینس طراحی شده برای فرم سند عملکرد تولید که درگاه گسترده ای جهت ورود اطلاعات مختلف است، عموماً نیازمند به تسهیلاتی در ورود اطلاعات عملکرد تولید هستند. محصول حاضر تسهیلاتی در زمینه ثبت سند عملکرد تولید را که سازگار با تمام رویه های این حوزه است ارائه می دهد.
با صدور فرم سفارش تولید و رسیدن مرحله ی مربوط به ثبت فرم عملکرد به ازای هر عملیات، محصول حاضر امکان دریافت اکسل موجودیت سند عملکرد به صورت نیازمندی های مطرح شده در صنایع مختلف را فراهم میکند، با این شرایط که برای تب ها و Section های مختلف میتوان یک محدوده ی خاصی از ستون ها را مشخص کرد که ستون های مشخصی از اکسل را به یک تب خاصی نظیر کرد. این افزونه قابلیت های زیر را در تعامل با سند عملکرد ایجاد میکند: 1-قابلیت دریافت اطلاعات سند عملکرد تولید با استفاده از امکان دریافت از اکسل 2-قابلیت ایجاد و تکمیل بچ مربوط به فرایند بچ بین مراحل با استفاده از دریافت از اکسل 3-قابلیت ثبت کالای تولید جانبی، کالای درجه و ضایعات با استفاده از دریافت از اکسل 4- کنترل مقادیر تولید شده در موجودیت سند عملکرد و ارتباط این مقادیر با مقدار کارکرد استاندارد از جنس زمان کارکرد تجهیزات 5- کنترل میزان کارکرد تجهیزات تولید در شبانه روز 6-امکان فراخوانی اتوماتیک پرسنل تولید در سند عملکرد 7-امکان طراحی اکسل با توجه به فرایند های مختلف
+مشاهده بیشتر
تصویر محصول
پیش نیازها
نگارش راهکاران: ۱۶.۱
مولفه ها: کنترل تولید
پیوست ها
سایر پیوست های سند اکسل نمونه دریافت سند عملکرد.xlsx
شرایط پشتیبانی
شنبه – چهارشنبه ساعت 8 لغایت 18 5 شنبه ساعت 9 لغایت 15
حوزه:
مدیریت کارخانه
صنایع:
تولیدی مواد غذایی مواد معدنی غیر فلزی- سیمان، گچ و آهک کاغذ، کارتن و بسته بندی دارو و فراورده های دارویی خودرو، تجهیزات حمل و نقل و قطعات وابسته کاشی و سرامیک و سنگ پتروشیمی-غیرفعال پالایشگاه

محصولات مرتبط