بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

کنترل مالی درخواست خرید

در امور مالی برخی از شرکت ها، معاونتی تحت عنوان حسابداری بودجه درنظر گرفته شده است. از جمله وظایف این واحد، بودجه ریزی کل شرکت، پیش بینی و کنترل هزینه ها در بخش های مختلف است. یکی از محل هایی که کنترل بودجه صورت می پذیرد، کنترل بودجه خرید اقلام است. این محصول برای مدیریت فرایند های این واحد طراحی شده است.
این محصول دارای امکانات و جزییات به شرح زیر است: 1. ثبت بودجه ریالی هر واحد متقاضی توسط واحد حسابداری بودجه، بدین صورت که بودجه ی واحد درخواست کننده و بودجه ی مصوب نهایی در سیستم قابل ردیابی است. 2. ثبت بودجه تعدیلی ریالی هر واحد متقاضی توسط حسابداری بودجه. 3. کنترل بودجه مصوب اولیه و تعدیلی هر واحد با مقادیر ثبت شده در اسناد تدارکات. اسناد تدارکات شامل: درخواست خرید، پیش فاکتور خرید، سفارش خرید و فاکتور خرید است. 4. گزارش میزان بودجه ریالی خرید هر واحد و میزان بودجه تامین اعتبار شده. 5. نمایش ساختار بودجه شرکت بر اساس اخرین اعتبار های باقی مانده برای هر واحد. 6. ثبت تراکنش های بودجه برای هر حساب بودجه ای مرتبط با یک واحد. 7. قابلیت انتقال اعتبار باقی مانده هر حساب بودجه به دوره مالی و بودجه مرتبط به دوره مالی جدید از سال گذشته. 8. فرایند بستن حساب های بودجه ای هر واحد در انتهای سال مالی مرتبط با بودجه.
+مشاهده بیشتر
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
تصویر محصول
پیش نیازها
نگارش راهکاران: ۱۴.۱
مولفه ها: دفترکل، انبار و تدارکات
شرایط پشتیبانی
شنبه – چهارشنبه ساعت 8 لغایت 18 پنجشنبه ساعت 9 لغایت 15
حوزه:
مالی و حسابداری انبار و تدارکات
صنایع:
مواد غذایی مواد معدنی غیر فلزی- سیمان، گچ و آهک دارو و فراورده های دارویی خدمات مالی پالایشگاه

محصولات مرتبط