بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

پرتال ذینفعان مدیران یار

ارتباط کشاورزان با کارخانجات قند که با سیستم مدیریت پیمان‌های کشاورزی مدیران یار در ارتباط بوده و درخواست‌های ثبت شده را با نظر واحد حسابداری چغندرکاری در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.
سیستم مدیریت پیمان‌های کشاورزی شرکت مدیران یار برای مکانیزاسیون تحویل چغندر تولیدی کشاورزان به کارخانجات قند و جهت استفاده در داخل کارخانه طراحی شده است. کشاورزان برای اطلاع از وضعیت چغندرهای ارسالی خود (میزان دریافت شده در کارخانه، افت وزنی، عیار چغندر و همچنین درخواست عقد پیمان، تحویل کود، سم و بذر و...) به کارخانجات قند مراجعه می‌کنند. کشاورزان برای انجام این امور مجبور هستند فواصل طولانی را با صرف هزینه، انرژی و زمان طی کنند تا در محل کارخانه درخواست خود را ثبت کنند که در برخی اوقات به دلیل عدم حضور مسئولین مرتبط، این مراجعات نتیجه‌ای ندارد. همچنین مراجعات همزمان کشاورزان به واحد حسابداری چغندرکاری، مشکلاتی را برای کارخانجات قند پیش می‌آورد. برای رفع این معضل، شرکت مدیران یار تصمیم گرفته است واسطی تحت وب برای ارتباط کشاورزان با کارخانجات قند توسعه دهد که با سیستم مدیریت پیمان‌های کشاورزی مدیران یار در ارتباط بوده و اقدامات ثبت شده را با نظر واحد حسابداری چغندرکاری در اختیار درخواست کنندگان قرار دهد.
+مشاهده بیشتر
سایر پیوست های عکس
پیش نیازها
نگارش راهکاران: همه نگارش‌ها
سایر بسته ها: ماژول مدیریت پیمان‌های کشاورزی مدیران یار
سایر موارد: سرویس انتقال داده بین پورتال و راهکاران
پیوست ها
سایر پیوست های سند پورتال ذینفعان مدیران یار.pdf
شرایط پشتیبانی
تمامی روزهای هفته از ساعت 8 صبح الی 18 (بجز ایام تعطیل)
حوزه:
مالی و حسابداری
صنایع:

محصولات مرتبط