بازار‌ همکاران سیستم

بستر یکپارچه ارائه‌ی نرم‌افزارهای سازمانی

بارگیری تجمیعی خرده بار

با محصول "بارگیری تجمیعی خرده بار" امکان بارگیری خرده بارها بصورت تجمیعی فراهم و صدور مجوز بارگیری و نوبت دهی تجمیعی برای حواله های منتخب بصورت گروهی میسر خواهد بود.
صرف زمان زیاد جهت صدور مجوز بارگیری به تفکیک هر تحویل گیرنده و همچنین تفکیک آدرس های تحویل در شرایط انتخاب موسسه حمل و عدم ردیابی مشتری با آدرس های مشخص جهت خدمات پس از فروش از مواردی است که محصول بارگیری تجمیعی خرده بار به آنها پاسخ می دهد. - صدور تجمیعی مجوز بارگیری با تحویل گیرنده مشتری و آدرس های تحویل متفاوت - امکان درج مبلغ بیمه و مبلغ بارنامه به ازای هر نوبت - امکان مدیریت تجمیعی و یکپارچه نوبت، مجوز های بارگیری، بیجک های تحویل بصورت تجمیعی و در دسترس - امکان صدور یک نوبت به ازای چندین مجوز بارگیری - صرفه جویی در نیروی انسانی - امکان درج چند نوبت و مجوزبارگیری با حواله و مشتریان مختلف بصورت گروهی و تفکیکی - امکان بارگیری تجمیعی - امکان انتخاب شهر مقصد - تفکیک آدرس ها بر مبنای تحویل گیرنده و مصرف کننده - امکان بارگیری بر حسب حواله و مشتری / مشتری - امکان انتخاب حواله های مختلف در بارگیری - امکان صدور مجوز بارگیری گروهی - امکان صدور نوبت دهی تجمیعی
+مشاهده بیشتر
تصویر محصول
پیش نیازها
نگارش راهکاران: از نسخه ۹.۴ به بعد
مولفه ها: 1. انبار و حسابداری انبار 2. پذیرش و توزین
شرایط پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 17:00 بجز ایام تعطیل
حوزه:
انبار و تدارکات
صنایع:
مواد غذایی لوازم خانگی کاشی و سرامیک و سنگ

محصولات مرتبط